Centrifugal Compressor installation line (1)
Centrifugal Compressor installation line (2)
Centrifugal Compressor installation line (3)
Centrifugal Compressor installation line (4)
Centrifugal air compressor (1)
Centrifugal air compressor (2)
Centrifugal air compressor (3)
Centrifugal air compressor (4)

MÁY NÉN KHÍ LY TÂM SEAH – HÀN QUỐC

Model Chorus 60:

Công suất: 2300 – 5500 Lm3/h

Áp suất: 3 – 25 bar

Công suất motor: 150 kw – 6000 kw

Kích thước máy (Rộng x sâu x cao): 3,600 x 1,900 x 2,000 mm

Trọng lượng: 7,200 kg

 

Model Chorus 90:

Công suất: 5500 – 8500 Lm3/h

Áp suất: 3 – 25 bar

Công suất motor: 150 kw – 6000 kw

Kích thước máy (Rộng x sâu x cao): 4,000 x 2,100 x 2,200 mm

Trọng lượng: 8,200 kg

 

Model Chorus 150:

Công suất: 8500 – 1500 Lm3/h

Áp suất: 3 – 25 bar

Công suất motor: 150 kw – 6000 kw

Kích thước máy (Rộng x sâu x cao): 4,600 x 2,100 x 2,500 mm

Trọng lượng: 10,000 kg

 

 

Model Chorus 200:

Công suất: 15000 – 20000 Lm3/h

Áp suất: 3 – 25 bar

Công suất motor: 150 kw – 6000 kw

Kích thước máy (Rộng x sâu x cao): 4,900 x 2,150 x 2,550 mm

Trọng lượng: 19,000 kg