g15
g14
g13
g12
g11
g10
g9
g8
g7
g6
g5
g4
g3
g2

DẢI XƯƠNG XÍCH – GALE – BÁNH SAO – CON LĂN MÁY XÚC, MÁY KHOAN, CẨU BÁNH XÍCH

  • Hãng sản xuất: BERCO – ITR.
  • Nơi sản xuất: Nhật Bản – Hàn Quốc